Vodomil.cz
oHledat
Nákupní košík 0 0 Kč

Kanalizační potrubí

V minulých článcích jsme se bavili obecně o vnitřní kanalizaci. V tomto článku vše teoretické a obecné převedeme do praxe, která je zajímavá a velmi potřebná ke správnému zprovoznění opadů tak, aby s nimi nebyl nějaký problém v pozdějším čase.

Kanalizační potrubí

K odvádění splaškové vody ze zařizovacích předmětů slouží šikmé přípojné potrubí, které se nejčastěji zazdívá do stěn v šikmých drážkách se sklonem minimálně 3%. Nedodrží‑li se sklon, voda má slabý spád a špatně odtéká.  V potrubí se více usazuje mastnota, která dále brzdí přirozený odtok splašků. Většinou se používá pružné přípojné potrubí. Vzdálenost mezi zařizovacím předmětem (například vanou) a odpadním potrubím by neměla přesahovat délku 3 metry. Pro zajímavost u záchodu je to jen 1,5 metrů.

Kanalizační potrubí

V hlavních svislých odpadních rozvodech mají být vložena potrubí s čisticím otvorem. Z odpadních potrubí, nebo vpustí, vycházejí ležatá potrubí, která musejí vést ve stejném spádu, jako přípojná potrubí. Pozor dávejte na to, jestliže jsou svody vedeny místnostmi se zvýšenou teplotou. Jestliže ano, tak je zapotřebí dané svody odizolovat, aby splašky nepronikaly spoji potrubí, které se teplem uvolňují a nezasychaly na jeho stěnách.

Kanalizační potrubí

Pokud realizujete podkrovní koupelny, nebo záchod, pak se těšte na příští díl, ve kterém se zaměřím právě na toto téma. Určitě bude obsáhlé, protože u podkrovních místností se používají jiné typy svodů, které jsou dimenzované přesně na tyto účely. Těšte se, a jestliže realizujete právě rekonstrukci, nebo vytváření nové koupelny, tak dbejte na to, abyste vše měli, co se týče kanalizace, v pořádku, abyste do budoucna nemuseli mít problémy.

Autor: Jan Kříž

Článek přečten: 2271×