Vodomil.cz
oHledat
Nákupní košík 0 0 Kč

Důležité pojmy u kanalizačního potrubí ‑ II

V tomto díle si řekneme něco o dimenzování potrubí a jeho spádu. Jedná se o velmi důležité téma, které může rozhodnout o tom, jestli vaše splašky budou odcházet správně, nebo se budou ucpávat a způsobovat vám nemalé problémy.

Důležité pojmy u kanalizačního potrubí ‑ II

Hlavní zásada, kterou byste měli bezpodmínečně dodržovat při dimenzování kanalizačního potrubí, je navrhnout potrubí, které přesně odpovídá konkrétní situaci. Potrubí nesmí být ani předimenzované, ani poddimenzované, jinak by splašky nedostatečně odtékaly.

Stanovování rozměru potrubí

V každém úseku potrubí je nutné určit průtok odpadních vod. Výsledek nesmí být větší, než je maximálně dovolený průtok příslušného potrubí. Kromě uváděného průtoku musíte při dimenzování vzít v úvahu i několik empirických zásad. Aby splašky mohly plynule protékat horizontálním potrubím, musejí být uloženy ve správném spádu. Sklon bývá obvykle 20 mm na 1 m a je přímo závislý na velikosti průřezu trubky. Příliš malý spád způsobí neúplné odtékání, což má za následek naplnění potrubí splašky a nepříjemné šíření zápachu v interiéru. Příliš velký spád způsobí zase nepřiměřeně rychlý odtok, který nestihne vyplavit pevné látky zevnitř kanalizačního potrubí.

Tabulka o dimenzování potrubí

Klaďte důraz také na spoje kanalizačního potrubí, protože ty nesmějí být lepené, kvůli pozdějšímu vydrolení lepidla, ale jsou lepší ty, které jsou spojené za použití těsnící gumy, která spolehlivě zatěsní veškeré případné nápory splašků. Také vybírejte kvalitní plast, který na potrubí používáte, protože vezměte v potaz, že takovéto potrubí musí zvládnout nápor kamenů, zeminy, vnitřního pohybu domu, apod., takže je nežádoucí, aby vám za pár let potrubí prasklo a splašky se začaly šířit do zdiva a vytvářet pro vás nebezpečné prostředí.

Autor: Jan Kříž

Článek přečten: 2135×