Vodomil.cz
oHledat
Nákupní košík 0 0 Kč

O materiálu kanalizačního potrubí

Materiál kanalizačního potrubí ovlivňuje výdrž a celkovou životnost kanalizačního potrubí, a proto je důležité při výběru materiálu dávat pozor, protože výměna kanalizačního potrubí je extrémně obtížná a zároveň velmi nákladná!

O materiálu kanalizačního potrubí

Důležitým krokem při vašem plánování kanalizace je výběr materiálu. Potrubí můžete být buďto kovové, nebo nekovové. Kovová potrubí jsou zhotovena nejčastěji z litiny, anebo oceli. Nekovová z pálené hlíny, kameniny, vláknocementu, nebo betonu. V drtivé většině případů se ovšem používá plastové potrubí z polyvinylchloridu, polyetylenu, polypropylenu, nebo terpolymer‑akryonitril‑butadien‑styrenu.

Příklad kanalizačního potrubí v zemi

Litinový materiál pro potrubí a tvarovky je jedním z nejstarších používaných materiálů vůbec. Jeho výhodou je malá teplotní roztažnost, žáruvzdornost, pevnost a mechanická odolnost. Nevýhodou je velká hmotnost. Montáž potrubí z tradiční šedé litiny je usnadněna použitím objímek s těsněním bez hrdlového potrubí. Ocelová potrubí a tvarovky mají srovnatelné výhody jako potrubí litinová. Jejich nevýhodou je menší odolnost proti korozi. Betonová a železobetonová potrubí se využívají pro kanalizaci vedenou v zemi, zejména k odvodu agresivnějších odpadních vod. Jejich výhodou je velká pevnost a odolnost proti mechanickému poškození. Vláknocement je materiál složený z cementu a syntetických vláken. I když není zdraví škodlivý, jako například azbestocement, není u nás jeho používání zatím rozšířené.

Pohled na kanalizaci v rodinném domě

Z pálené hlíny se vyrábějí tzv. trativody. Potrubí a tvarovky z kameniny jsou chemicky odolné. Jejich nevýhodou je příliš vysoká křehkost. Výhodou potrubí z plastů je zase odolnost proti korozi, malá hmotnost a snadná montáž. Nejsou však odolné proti ohni a mají velkou teplotní roztažnost. Aby montážní pracovníci mohli svařovat některé druhy plastových potrubí, například polyetylen, musejí absolvovat zvláštní kurzy, protože se jedná o náročný proces za použití speciálních nástrojů. V praxi se nejčastěji, kvůli snadné manipulaci, jednoduché montáži a tvarovatelnosti, používá potrubí z PVC. Jiné materiály, například polypropylen, jsou hůře zpracovatelné, proto se potrubí nedá tvarovat a musí být již od začátku projektováno přesně na míru a dodáno i se všemi tvarovkami.

Autor: Jan Kříž

Článek přečten: 4263×